Ardystio

Wythnos Ardystio (Lefel 1 a Lefel 2)

Bydd Cangen DSWA Cymru yn cynnal wythnos baratoi a phrofi ardystio rhwng 16-19 Medi gyda diwrnod prawf ar 20 Medi 2024.
Lleoliad: Safle Prawf Cymru, Gwrhyd – Pontardawe
I gadarnhau eich diddordeb mewn sefyll y prawf Lefel 1 neu Lefel 2, cysylltwch â'r Cadeirydd cangen David Cope
david.cope@drystonewalling.wales am wybodaeth ychwanegol. Sylwch fod ffurflenni cais a
Rhaid derbyn taliad heb fod yn llai na 4 wythnos cyn dyddiad y prawf.

2023. Mae ymgeiswyr Lefel 2 yn dechrau'r stribed allan o'r bochau presennol. 7 awr i fynd!